Kosovo Cinema Center

 

CINEMATOGRAPHIC CENTER SUPPORTS 26 FILM PROJECTS

In this year's competition of the Kosovo Cinema Center by the Steering Council it was decided to support 26 film projects in different categories.

In the category of feature film, debutant, post-production and minor co-production, 7 projects were supported; 4 projects were supported in the category of short and documentary films, 4 projects in the category of animation and feature films and 11 projects in the category of competition for script development.

Jury members in different categories were: Isa Qosja, Katriel Schorry, Lenka Tyrpakova, Ismet Sijarina, Ilir Gjocaj, Valton Beqiri, Agron Vula, Veton Nurkollari, Florent Mehmeti, Lura Limani, Besa Luci, Erson Zymberi, Shkelzen Maliqi, Hoxha, Burbuqe Berisha and Zeni Ballazhi.

The value of support for all projects reaches the value of over 650 thousand euros.

QENDRA KINEMATOGRAFIKE MBËSHTETË 26 PROJEKTE FILMIKE

Në konkursin e këtijë viti të Qendrës Kinematografike të Kosovës nga ana e Këshillit Drejtues është vendosur që të mbështeten 26 projekte filmike në kategori të ndryshme.

Në kategorinë e filmit të metrazhit të gjatë artistik, debutant, postproduksion dhe bashkëprodhim minorë janë mbështetë 7 projekte; në kategorinë e filmit të shkurtë dhe gjatë dokumentar janë mbështetë 4 projekte, në kategorinë e filmit të shkurtë animacin dhe artistik 4 projekte dhe në kategorinë e konkursit për zhvillim skenari 11 projekte.

Anëtarë të jurisë në kategori të ndryshme kanë qenë: Isa Qosja, Katriel Schorry, Lenka Tyrpakova, Ismet Sijarina, Ilir Gjocaj, Valton Beqiri, Agron Vula, Veton Nurkollari, Florent Mehmeti, Lura Limani, Besa Luci, Erson Zymberi, Shkelzen Maliqi, Ballsor Hoxha, Burbuqe Berisha dhe Zeni Ballazhi.

Vlera e mbështetjes për të gjitha projektet arrinë vlerën e mbi 650 mijë euro.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments