‘Reconciliation’

The documentary ‘Reconciliation’ premiered at CPH: DOX in Copenhagen

The documentary ‘Reconciliation’ directed and written by Marija Zidar with producers Danijel Hocevar and Latif Hasolli will premiere as part of the Next: Wave program of the Copenhagen International Film Festival.

In the remote mountains of Albania, a young girl is shot to death, catching a bullet aimed at her father. Although the killer is in prison, the father is now expected to spare her daughter's blood the killer's family, his neighbors, or avenge her death by taking revenge - according to the centuries-old Albanian custom of blood revenge. When two groups of mediators ask for reconciliation and forgiveness from the father, he constantly refuses to forgive without repentance. In tragic history that cannot be undone, the complex history and conflicting motives of all parties involved in the conflict are slowly revealed.
The documentary has been shot in the style of an observation film for four years.

‘Reconciliation’, produced by Vertigo and Dera Film, is a co-production between Slovenia, Serbia, Montenegro, and Kosovo.

Official festival link: https://cphdox.dk/film/reconciliation

 

Dokumentari ‘Reconciliation’ me premierë në CPH:DOX në Kopenhagë

Dokumentari ‘Reconciliation’ me regji dhe skenar nga Marija Zidar me producentë Danijel Hocevar dhe Latif Hasollin do ta shfaqë premierën në kuadër të programit Next:Wave të festivalit ndërkombëtar të Kopenhagës.

Në malet e largëta të Shqipërisë, një vajzë e re është qëlluar për vdekje, duke kapur një plumb i drejtuar babait të saj. Megjithëse vrasësi është në burg, babai tani pritet të falë gjakun e vajzës së saj familjes së vrasësit, të afërmve të tij fqinj, ose të hakmerret për vdekjen e saj duke marrë hak - sipas zakonit shekullor shqiptar të hakmarrjes së gjakut. Kur dy grupe ndërmjetësish kërkojnë pajtim dhe falje nga babai, ai vazhdimisht refuzon të falë pa pendim. Në historinë tragjike që nuk mund të zhbëhet, historia e ndërlikuar dhe motivet përplasëse të të gjitha palëve të përfshira në konflikt zbulohen ngadalë.

Dokumentari është xhiruar në stilin e filmit vëzhgues gjatë katër viteve.

‘Reconciliation’ i prodhuar nga Vertigo dhe Dera Film, është bashkëprodhim në mes Sllovenisë, Serbisë, Malit të Zi, dhe Kosovës.

Linku zyrtar i festivalit: https://cphdox.dk/film/reconciliation

 

 

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments