'Exil' by Visar Morina at Berlinale

'Exil' by Visar Morina at Berlinale

Berlin, one of the most important film festivals in the world, has released the Panorama category program, part of which is the film "Exil" by Kosovo director Visar Morina.

The film tells the story of Xhaferi, a Kosovo-based chemistry engineer who feels discriminated against and harassed in the workplace, which plunges him into an identity crisis.

"Exile" by screenwriter and director Visar Morina, whose screenplay was awarded the prestigious German "Lola's Gold", comes after successes with the film "Father" won at the Karlovy Varyt Festival for Best Director.

"Exile" is a co-production between Komplizen Film Germany, Icon Studio Kosovo (Yll Uka, Valon Bajgora) and Belgian Frakas funded by: Minister of State for Culture and Media, Film- and Medienstiftung NRW, German Federal Film Fund, Belgium Film Tax Shelter, Medienboard Berlin Brandenburg, Kosovo Cinema Center, Eurimages, German Federal Film Board.

The film "Exile" brings a brilliant cast of actors, such as Sanrda Hüller, Mišel Matievic, Astrit Kabashi, Valentina Dubovci, Flonja Kodheli, Getuart Hajrizaj, Ameli Kabashi.

-

Kosovo Cinema Center

KLA Road No. 273 10000

Pristina, Kosovo

+383 38 213 227

www.qkk-rks.com

https://facebook.com/qendrakinematografikeekosoves

 

'Exil' nga Visar Morina në Berlinale


Berlinalja, një ndër festivalet më të rëndësishme të filmit në botë, ka publikuar programin e filmave të kategorisë Panorama, pjesë e të cilit është filmi "Exil" i regjisorit nga Kosova Visar Morina.

Filmi rrëfen tregimin e Xhaferit, një inxhinier i kimisë me origjinë nga Kosova, i cili ndjehet i diskriminuar dhe i ngacmuar në vendin e punës, gjë që e zhytë atë në krizë të identitetit.
Filmi "Exile" i skenaristi dhe regjisori Visar Morina, skenari i të cilit është shpërblyer me çmimin prestigjioz gjerman "Lola's Gold", vjen pas sukseseve me filmin "Babai" i cili fitoi në Festivalin e Karlovy Varyt për regjinë më të mirë.
"Exile" është bashkëprodhim në mes të Komplizen Film Gjermani, Ikonë Studio Kosovë(Yll Uka, Valon Bajgora) dhe Frakas nga Belgjika i financuar nga: Minister of State for Culture and Media, Film- und Medienstiftung NRW, German Federal Film Fund, Belgium Film Tax Shelter, Medienboard Berlin Brandenburg, Qendra Kinematografike e Kosovës, Eurimages, German Federal Film Board.
Film "Exile" sjell një kastë briliante të aktorëve, si: Sanrda Hüller, Mišel Matieviq, Astrit Kabashi, Valentina Dubovci, Flonja Kodheli, Getuart Hajrizaj, Ameli Kabashi.

-- 

Qendra Kinematografike e Kosovës

Rruga UÇK Nr 273 10000

Prishtinë, Kosovë

+383 38 213 227

www.qkk-rks.com 

https://facebook.com/qendrakinematografikeekosoves 

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments