KATYA HRISTOVA

KATYA HRISTOVA

Born in 1981 in Kazanlak.

2006 - Graduated from Veliko Tarnovo University "St. St. Cyril and Methodius ”, Faculty of Fine Arts - majoring in Mural Painting

2010 - Participation in the Fifth Biennial of Small Forms, Art Gallery "Ilia Beshkov", Pleven

2012 - Participation in the Autumn Salon in Kazanlak

2012 - Participation in the Third Balkan Quadrennial of Painting "Myths and Legends of My People", Art Gallery - Stara Zagora, Stara Zagora

2013 - Participation in the exhibition "Jazz Painting" at the Art Gallery - Kazanlak

2014 - Participation in the Exhibition "National Competition of Allianz Bulgaria for painting, sculpture and graphics", Stara Zagora

2014 - First prize at the Autumn Salon Kazanlak

2013, 2014 - Participation in the International Plein Air in the village of Dalbok Dol, Troyan region

2015 - Participation in the International Plein Air "Druzhba", Stara Zagora

2015 - Participation in the exhibition "2 + one", together with Anton Antonov and Hristo Genev in Shipkova House, Kazanlak

2015 - Participation in the National Exhibition "Ludogorie", Art Gallery "Prof. Iliya Petrov ”, town of Razgrad

2015 - Participation in the exhibition "White" at the Art Gallery - Kazanlak

2016 - Participation in the International Plein Air "Motherland at the Crossroads" Germany and an exhibition at the Bulgarian Cultural Institute in Berlin

2016 - Participation in the International Plein Air "Urban Landscapes", Sevlievo

2016 Solo exhibition of paintings "Left to Shine" in

Art Gallery - Kazanlak

2016 - Solo exhibition of paintings "Left to Shine" in

Assen and Iliya Peykovi Art Gallery, Sevlievo

2016 - Participation in the Exhibition Biennial "Tenets", Art Gallery "Kiril Petrov", Montana

2016 - Participation in the Fourth Balkan Quadrennial "Myths and

legends of my people ", Art Gallery - Stara Zagora

2017 - Solo exhibition of paintings "Particles of Timelessness" in

The house of the architect, Stara Zagora

2017 - Award for painting at the International Biennial "Art of Miniature", Art Gallery - Ruse

2017 - Nominated for an award at the first edition of the Triennial

of painting "Bridges", Art Gallery "Hristo Tsokev",

Gabrovo town

2017, 2018 - Participation in the exhibition "Papier maRché", Galerie 2456, Montreal, Canada

2018 - Participation in the Exhibition "National Competition of Allianz Bulgaria for Painting, Sculpture and Graphics", Art Gallery - Stara Zagora

2018 - Participation in the plein air "Orthodox values", hotel "Rostov", Pleven

2018 - Participation in the biennial "Friends of the Sea", Art Gallery "Petko Zadgorski", Burgas

2018 - Participation in the plein air "The Singer of Tundzha", Yambol

2018 - Nomination for painting at the Ninth International Biennial of Small Forms, Art Gallery "Ilia Beshkov", Pleven

2019 - Participation in the IV edition of the Curatorial Project "White", Art Gallery "George Papazov", Yambol

2019 - Autumn Salon Kazanlak, Art Gallery - Kazanlak

2019 - Participation in the National Exhibition "Creating Together", Vidima Gallery, Sevlievo

2020 - Participation in the Regional Exhibition "Watercolor", Art Gallery "Petko Zadorski", Burgas

2020 - Participation in the National Exhibition "Friends of the Sea", Art Gallery "Petko Zadorski", Burgas

2020 - Participation in the Tenth International Biennial of Small Forms, Art Gallery "Ilia Beshkov", Pleven

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel: +359886305803

 

2

3

4

5

6

 

 

КАТЯ  ХРИСТОВА

Родена 1981 г. в Казанлък.

2006г. – Завършила Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Факултет по избразителни изкуства – специалност Стенопис

2010г. – Участие в Пето биенале на малките форми, Художествена  галерия  „Илия  Бешков“, град Плевен

2012г. – Участие в Есенен салон  град Казанлък

2012 г. – Участие в Трето Балканско квадринале на живописта „Митове и легенди на моя народ”, Художествена  галерия – Стара  Загора,  град Стара Загора

2013 г. – Участие в изложба „Джазопис” в Художествена галерия – Казанлък

2014 г. – Участие в Изложба „Национален конкурс на Алианц България за живопис, скулптура и графика”, град Стара Загора

2014 г. – Първа награда на Есенен салон Казанлък

2013, 2014 г. – Участие в Международен пленер село Дълбок дол, област  Троян

2015 г. – Участие в Международен пленер „Дружба“, град Стара Загора

2015 г. – Участие в изложбата „2 + една“, заедно с Антон Антонов и Христо Генев в Шипковата къща, град Казанлък

2015 г. – Участие в Национална изложба „Лудогорие“, Художествена  галерия  „Проф. Илия  Петров“, град Разград

2015 г. – Участие в изложба „Бяло” в Художествена галерия – Казанлък

2016 г. – Участие  в  Международен  пленер  „Родина  на  кръстопът“ Германия  и  изложба  в  Българския  културен  институт  в  Берлин

2016 г. – Участие  в  Международен  пленер  „Градски  пейзажи“,  град  Севлиево

2016 г. Самостоятелна  изложба  живопис  „Оставени  да  светят“  в    

Художествена  галерия – Казанлък

2016 г. – Самостоятелна  изложба  живопис  „Оставени  да  светят“  в  

Художествена  галерия  „Асен  и  Илия  Пейкови“, град  Севлиево

2016  г. – Участие  в  Изложба  биенале  „Тенец“, Художествена  галерия  „Кирил  Петров“, град  Монтана

2016  г. – Участие  в  Четвърто  балканско  квадринале  „Митове  и  

легенди  на  моя  народ“, Художествена  галерия – Стара  Загора

2017 г. – Самостоятелна  изложба  живопис  „Частици  безвремие“  в 

Къщата  на  архитекта, град  Стара  Загора

2017 г. – Награда  за  живопис  на  Международно  биенале „Изкуството  на  миниатюрата“, Художествена  галерия – Русе

2017 г. – Номинация  за  награда  на  първото  издание  на  Триенале

на  живописта  „Мостове“, Художествена  галерия  „Христо  Цокев“,

град  Габрово

2017 г., 2018 г. – Участие  в  изложба „Papier maRché“, Galerie  2456, Монреал, Канада

2018 г. – Участие в Изложба „Национален конкурс на Алианц България за живопис, скулптура и графика”, Художествена  галерия -  Стара Загора

2018 г. – Участие  в  пленер „Православни  ценности“, хотел  „Ростов“, град  Плевен

2018 г. - Участие  в  биенале  „Приятели  на  морето”, Художествена  галерия  „Петко  Задгорски”, град  Бургас

2018 г. – Участие  в  пленер „Певецът  на  Тунджа“, град  Ямбол

2018 г. – Номинация  за  живопис  на  Девето международно  биенале  на  малките  форми, Художествена  галерия  „Илия  Бешков“, град  Плевен

2019 г. – Участие  в  IV  издание  на  Кураторски  проект  „Бяло”, Художествена  галерия  „Жорж  Папазов”, град  Ямбол

2019 г. – Есенен  салон  Казанлък, Художествена  галерия – Казанлък

2019 г. – Участие  в  Национална  изложба  „Създаваме  заедно”, Галерия  „Видима”, град  Севлиево

2020 г. – Участие  в  Регионална  изложба „Акварел”, Художествена  галерия  „Петко  Задорски”, град  Бургас

2020 г. – Участие  в  Национална  изложба „Приятели  на  морето”, Художествена  галерия  „Петко  Задорски”, град  Бургас

2020 г. - Участие в Десето  международно  биенале на малките форми, Художествена  галерия  „Илия  Бешков“, град Плевен

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

тел: +359886305803

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments