Arben Zharku - Kosovo Film Center

ARBEN ZHARKU ZGJEDHET ANËTAR I BORDIT TË DREJTORËVE TË INSTITUCIONIT PRESTIGJIOZ TË FILMIT - EUROPEAN FILM PROMOTION

Sot në mbledhjen e fundit të EFP të mbajtur në Kanë, drejtori i Qendrës Kinematografike të Kosovës Arben Zharku është zgjedhur anëtar i bordit të drejtorëve të institucionit prestigjioz të filmit - European Film Promotion (EFP).

EFP (European Film Promotion) është një rrjet ndërkombëtar unik i 38 agjencive kombëtare të promovimit të filmave nga e gjithë Evropa që përfaqësojnë filmat dhe talentin e tyre kombëtar jashtë vendit. Me flamurin e EFP-së, këto organizata anëtare vijnë së bashku për të promovuar diversitetin dhe frymën e kinemasë, talentin evropian në festivalet dhe tregjet kryesore filmike ndërkombëtare, e veçanërisht jashtë Europës. EFP mbështetet financiarisht nga Programi Creative Europe - MEDIA e Bashkimit Evropian dhe nga organizatat e saj anëtare.

 “Eshtë nder dhe privilegj të jem pjesë e vendimmarrjes së këtij institucion kaq prestigjioz europian. Do të jap maksimumin në promovimin e filmit europian dhe veçanarisht të atij regjional. Si shteti me i ri europian është kënaqesi e madhe që Kosova merr këtë përkrahje të fuqishme europiane.” U shpreh Z. Zharku në rastin e bërjes publike të zgjedhjes së bordit të ri të EFP-së.

ARBEN ZHARKU ELECTED MEMBER OF BOARD DIRECTORS OF PRESTIGE FILM INSTITUTION - EUROPEAN FILM PROMOTION

Today at the last EFP meeting held in Cannes, the director of the Kosovo Film Center Arben Zharku has been elected a member of the board of directors of the prestigious film institution - European Film Promotion (EFP).

EFP (European Film Promotion) is a unique international network of 38 national film promotion agencies from all over Europe representing their national films and talent abroad. With the EFP flag, these member organizations come together to promote the diversity and spirit of cinema, European talent at major international film festivals and markets, especially outside Europe. EFP is financially supported by the Creative Europe - MEDIA Program of the European Union and its member organizations.

 “It is an honor and a privilege to be part of the decision making of this prestigious European institution. I will do my best to promote European and especially regional film. As the newest European state it is a great pleasure for Kosovo to receive this strong European support. ”Mr. Zharku said on the occasion of the announcement of the election of the new EFP board.

 

https://www.efp-online.com/en/about.php

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments